Home Collecties Toelichting Download Onderzoek Informatie


   

De Nederlandse appel database

Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN)


Database managers:
Willem van Dooijeweert en Frank Menting

Let op!

Deze database is niet meer bijgehouden sinds 2008! Daarom is de zoekfunctie (tijdelijk) weggehaald.
De data kunnen nog wel gedownload worden maar zijn dus uit 2008. Ook het overzicht van de collecties is oud en/of achterhaald. De links zullen niet meer in alle gevallen werken.

Achtergrond van de database

Behoud en gebruik van de genetische diversiteit van belangrijke cultuurgewassen in Nederland vormen onderdeel van het takenpakket van het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN). In Nederland zijn door verscheidene verenigingen en particulieren appelcollecties opgebouwd die als doel hebben ons culturele erfgoed te behouden. Daarnaast beheert ook het CGN een appelcollectie die grotendeels bestaat uit oude, Nederlandse variëteiten. Het geheel van alle appelcollecties in Nederland kan worden beschouwd als ons nationaal erfgoed.
Door middel van de Nederlandse appel database wordt getracht zoveel mogelijk informatie over de Nederlandse appelcollecties bij elkaar te brengen. Hierdoor ontstaat een beter beeld over de samenstelling van de verschillende collecties, evenals over de actoren op het gebied van appel conservering in Nederland. Daarnaast kan goed toegankelijke informatie over de verschillende collecties dienen als hulpmiddel bij het zoeken van materiaal van bepaalde rassen en daarmee bijdragen aan de instandhouding ervan.

Oproep aan collectiehouders

Omdat gestreefd wordt naar een zo volledig mogelijke documentatie, wordt houders van appelcollecties die nog niet zijn opgenomen in de database gevraagd gegevens voor de database beschikbaar te stellen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met één van de database managers.Vragen en opmerkingen naar: Willem van Dooijeweert.
Privacy & Cookie verklaring