Home Collecties Toelichting Download Onderzoek Informatie


   

Toelichting

Accessienumers

Een accessienummer is een uniek identificatienummer waarmee materiaal binnen een collectie wordt geïdentificeerd. Omdat nog niet alle accessies in de verschillende collecties met een uniek identificatienummer geregistreerd zijn is in een aantal gevallen een voorlopig accessienummer aangemaakt. Deze nummers zullen worden vervangen wanneer door de collectiehouder eigen identificatienummers worden ingevoerd.

Gebruik van de zoekfunctie

In rasnamen kunnen speciale leestekens als "é" of "ü" voorkomen, en verbindingstekens als apostrof (‘) of koppelteken (-). Om het intypen van zulke rasnamen in het zoekscherm te vereenvoudigen, hoeven deze leestekens en verbindingstekens niet te worden gebruikt. Dit betekent bijvoorbeeld dat "e" ingevoerd kan worden voor "é", en "u" voor "ü". Voor verbindingstekens kan een spatie gebruikt worden. In de zoekresultaten wordt wel de correcte schrijfwijze weergegeven.

In het zoekscherm kan op collectie, naam en accessienummer worden gezocht. Bij het zoeken op naam wordt zowel in het veld “accessienaam”, “(vermoedelijke) rasnaam” als “synoniemen” gezocht. Hierbij kan ook een deel van de naam als zoekcriterium worden ingevoerd. Wanneer accessies worden gevonden die aan de zoekcriteria voldoen, wordt een lijst van resultaten gegenereerd. Door in deze lijst op het (onderstreepte) accessienummer te klikken, wordt een pagina zichtbaar gemaakt met gegevens over het materiaal. Op deze pagina kunnen accessienummers wederom onderstreept zijn. Bij doorklikken wordt een link gemaakt naar de accessieinformatie in de database van de betreffende collectie. Dit geeft toegang tot mogelijke aanvullende informatie over het materiaal.

Database gegevens

In de database zijn vooralsnog uitsluitend paspoortgegevens opgenomen. Dit zijn gegevens over identificatie, taxonomie, herkomst en afstamming van de accessies. Voor een klein deel van de in de database opgenomen accessies wordt ook fotomateriaal gepresenteerd. Er wordt naar gestreefd in de toekomst ook andere informatie op te nemen, zoals gegevens over eigenschappen van het materiaal.

De volgende velden worden in de database gebruikt:Vragen en opmerkingen naar: Willem van Dooijeweert.