Home Collecties Toelichting Download Onderzoek Informatie


   

Onderzoek

Verzamelen van bladmateriaal DNA fingerprinting

In een samenwerkingsverband tussen een aantal collectiehouders, werd in 2005 door het CGN een onderzoek gestart waarbij een totaal van 695 accessies uit verschillende Nederlandse collecties werd gekarakteriseerd door middel van DNA-fingerprinting. Naast morfologische beschrijving en evaluatie van belangrijke eigenschappen als smaak en ziekteresistenties, biedt DNA-fingerprinting een aanvullende methode om accessies te karakteriseren. Een belangrijk voordeel van DNA-fingerprinting is dat karakterisatie direct op DNA-niveau plaatsvindt en resultaten niet afhankelijk zijn van externe invloeden, zoals milieu-omstandigheden. Met behulp van DNA-fingerprinting kan dus heel nauwkeurig naar genetische diversiteit worden gekeken. De procedure begint doorgaans met het verzamelen van stukjes bladmateriaal, waarna hieruit in het laboratorium DNA wordt ge´soleerd en geanalyseerd. Als DNA-fingerprinting techniek werd in het appelonderzoek gebruik gemaakt van 16 verschillende microsatellieten. Dit zijn stukjes DNA die in grootte kunnen verschillen. Wanneer bomen voor een bepaalde microsatelliet een gelijke grootte laten zien duidt dit op een genetische overeenkomst, terwijl een verschillende grootte een genetisch verschil betekent. Over het algemeen worden voor onderzoek een aantal verschillende microsatellieten geanalyseerd. Hierdoor kunnen genetische verschillen tussen bomen worden gekwantificeerd. Hoe kleiner het aantal verschillen, hoe groter de genetische verwantschap tussen bomen. Met uitzondering van het geval dat rassen mutanten van elkaar zijn, mag verwacht worden dat bij bestudering van voldoende microsatellieten, verschillende rassen een verschillend DNA-fingerprinting profiel laten zien. DNA-fingerprinting is dan ook een zeer effectieve methode bij het identificeren van rassen.

DoelenAnalyse van het DNA

Het onderzoek had als algemeen doel het verkrijgen van meer inzicht in de in Nederland aanwezige diversiteit van genetische bronnen van appel. Meer specifiek richtte het onderzoek zich op de volgende vragen:

Resultaten

Bepaling microsatelliet-grootte voor vijf accessiesVragen en opmerkingen naar: Rob van Treuren.